Kwalifikacje

Stale poszerzam swoje kompetencje, nie stoję w miejscu. Oto część mojego wykształcenia: ukończone kursy, odbyte szkolenia, wysłuchane webinaria.